کد تخفیف فرادرس : در طرح ویژه یادگیری فرادرس برای خرید انواع دوره های آموزشی تا سقف 220 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. این تخفیف ها بصورت پلکانی اعمال می شوند و تا 55 درصد قابل استفاده هست.