کد تخفیف چندسو : با وارد کردن این کد تخفیف از 7 درصد تخفیف ویژه خرید صندلی مدیریتی D53 شیزن از فروشگاه اینترنتی چندسو استفاده کنید. از طریق لینک زیر میتونید برای خرید اقدام کنید.