کد تخفیف شاتل : کاربران اینترنت ثابت شاتل در سراسر کشور به بسته های متنوع حجم ترافیک اینترنت ثابت از طریق لینک زیر می توانند دسترسی داشته باشند. برای استفاده از این بسته ها نیازی به کد تخفیف نیست و از طریق لینک زیر برای همه کاربران امکان پذیر است.

  • بسته 1 روزه 5 گیگابایت 9 هزار و 500 تومان
  • بسته 3 روزه 15 گیگابایت 28 هزار تومان
  • بسته 7 روزه 50 گیگابایت 80 هزار تومان
  • بسته 15 روزه 100 گیگابایت 150 هزار تومان