کد تخفیف فیت اکس : با وارد کردن این کد تخفیف 100 هزار تومان تخفیف برای خرید نیمکت بدنسازی 10 کاره رکورد از فروشگاه اینترنتی فیت اکس استفاده کنید.