کد تخفیف کیمدی شاپ : تخفیف 15 هزارتومانی برای حداقل خرید 150 هزار تومان برای دسته فوتبالی از کیمدی شاپ با کد تخفیف موجود در مستر آف