کد تخفیف فرادرس : در جشنواره «پلکان آموزشی فرادرس» فرادرس تا 170 هزار تومان تخفیف برای خرید آموزش‌های متنوع با کد تخفیف قرار داده شده استفاده کنید.