کد تخفیف مدیسه : برای سفارش های پوشاک و لوازم ورزشی بالای 700 هزار تومان اعمال می شود. تمام کاربران می توانند از این کد تخفیف استفاده کنند.