کد تخفیف آلین لند : با استفاده از این کد تخفیف در خرید تلویزیون از آلین لند 1 میلیون تومان تخفیف بگیر. این کد تخفیف برای همه خریدهای بالای 6 میلیون تومان قابل اعمال هست.