کد تخفیف ازکی : میخوای ماشینت رو بیمه بدنه کنی و نمیدونی کدوم بیمه خوبه؟ فقط کافیه وارد ازکی بشی و خدمت مورد نظرت رو انتخاب کنی و همه بیمه ها رو باهم مقایسه کنی و بهترین انتخاب رو انجام بدی.

ولی قبلش صبر کن چون ما هم یه کد تخفیف 10 درصدی برات گذاشتیم که خریدت رو بدون تخفیف انجام ندی.