کد تخفیف مدیسه : با وارد کردن این کد تخفیف در خرید پوشاک از مدیسه از تخفیف 100 هزار تومانی استفاده کنید. این کد تخفیف برای خریدهای بالای 500 هزار تومان قابل اعمال هست.