کدتخفیف لینوم : اگر هنوز دوره از لینوم تهیه نکردی با این کد تخفیف مسیر یادگیریت رو با لینوم شروع کن. هر دوره ای که میخوای رو با 15 درصد تخفیف تا سقف 250 هزار تومان تهیه کن.