کد تخفیف فیت اکس : با وارد کردن این کد تخفیف 150 هزار تومان تخفیف برای خرید بتل روپ 15 متر 2 اینچ برند پاورجیم از فیت اکس بهره مند شوید.