کد تخفیف لیون کامپیوتر : لیون کامپیوتر به مناسب تولد 18 سالگیش یه کد تخفیف 180 هزار تومانی قرار داده که میتونید برای خرید انواع قطعات کامپیوتر، کیس های اسمبل شده، تجهیزات شبکه و… ازش بهره ببرید.