کد تخفیف لینوم : با وارد کردن این کد تخفیف از 20 درصد تخفیف برای خرید دوره های مختلف لینوم تا سقف 60 هزار تومان استفاده کنید.