کد تخفیف لینوم : با این کد تخفیف مسیر یادگیریت رو با لینوم شروع کن. هر دوره ای که میخوای رو با 20 درصد تخفیف تا سقف 70 هزار تومان تهیه کن. سریع شروع کن که تابستون کوتاهه.