کد تخفیف تیکا : در اولین رزرو خود از تیکا با استفاده از این کد تخفیف از 20 درصد تخفیف بهره مند شوید. بدون سقف و محدودیتی میتوانید از این کد تخفیف استفاده کنید.