کد تخفیف تیکا : با ثبت این کد تخفیف در سامانه آموزش آنلاین زبان تیکا برای رزرو تک جلسه ای از 20 هزار تومان تخفیف استفاده کنید. حداقل مبلغ خرید برای استفاده از این کد تخفیف، 150 هزارتومان و ویژه رزرو هر تک جلسه هست.