کد تخفیف تاپ مارت : با وارد کردن این کد تخفیف خرید تنقلات از سوپرمارکت های اطراف را با تخفیف 20 هزار تومانی از تاپ مارت انجام دهید. این کد تخفیف فقط برای خرید از سوپرمارکت‌های تاپ مارت هست.