کد تخفیف آکادمی تکانش : اگه دنبال فرصتی برای یادگیری آموزش چگونگی فروش در آمازون هستی آکادمی تکانش فرصتی رو مهیا کرده تا در دوره فروش در آمازون با تخفیف 30 درصدی شرکت کنی.