کد تخفیف آکادمی تکانش : با ثبت این کد تخفیف برای خرید دوره فریلنسینگ بین الملل از آکادمی آموزشی تکانش از 30 درصد تخفیف استفاده کنید.