کد تخفیف سفرتیک : با ثبت این کد تخفیف برای خرید بلیط پرواز داخلی از طریق سفرتیک از تخفیف 30 هزار تومانی استفاده کنید. از طریق لینک زیر میتونید مستقیم وارد سایت سفرتیک شده و از کد تخفیف موجود استفاده کنید.