کد تخفیف ازکی : کد صد در صد رایگان و معتبر تخفیف تا 300 هزار تومان (سیصد هزار تومان) جهت خرید بیمه بدنه یا شخص ثالث از ازکی (بیمیتو سابق)
بیشترین تخفیف خرید بیمه از ازکی و بیمیتو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث
اعمال بر روی تمام شرکت های بیمه کد تخفیف 300 هزار تومانی خرید بیمه اول از بیمیتو
کد تخفیف 300 هزار تومانی خرید بیمه اول از ازکی
کد تخفیف تا 300 هزار تومان مخصوص خرید اول بیمه از بیمیتو بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه می باشد
معتبر ترین کدهای تخفیف خرید بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ازکی و بیمیتو

شرایط :
مخصوص خرید اول
تخفیف بیمه بدنه تا 300 هزار تومان و تخفیف ثالث 150 هزار تومان
قابل اعمال بر روی تمامی شرکت های بیمه بر روی سامانه بیمیتو
بعد از ورود به سایت ازکی بیمیتو و وارد نمودن مشخصات خودروی خود و لیست قیمت ها و مقایسه آنها با هم کد فوق را در قسمت کد تخفیف وارد نمایید و از تخفیف تا 300 هزار تومان خرید بیمه از ازکی بیمیتو بهرمند شوید