کد تخفیف ازکی : کد تخفیف کاملا رایگان ازکی ، بیشترین تخفیف خرید بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ازکی و بیمیتو تا مبلغ 350 هزار تومان مخصوص خرید اول تنها با وارد کردن کد فوق مبلغ 350 هزار تومان حق بیمه شما کسر خواهد شد کد تخفیف 100 درصد رایگان می باشد. خرید اول بدون محدودیت خرید بیمه مدت دار و یک ساله قابل اعمال بر روی تمامی شرکت های بیمه اعمال می شود.