کد تخفیف دانشجویار : با ثبت این کد، آموزش اکسل پیشرفته و حرفه ای را با تخفیف 50 درصدی از دانشجویار دریافت نمایید. این کد برای دوره آموزشی اکسل پیشرفته و حرفه ای ۲۰۲۱ با تمام مباحث مربوط به این نرم افزار از سطوح ابتدایی و پایه تا سطح حرفه ای در وبسایت دانشجویار با تخفیف 50 درصد معتبر است.