کد تخفیف کوکو : با وارد کردن این کد تخفیف در اولین خرید خود از کوکو تا 50 درصد از تخفیف بهره‌مند شوید و با استفاده از آنالیزهای کوکو موثرترین استراتژی را برای تبلیغات و حضور در اینستاگرام برای کسب و کارتان طراحی کنید. این کد تخفیف تا پایان سال 1401 معتبر هست.