کد تخفیف فیت اکس : با ثبت این کد تخفیف از 50 هزار تومان تخفیف برای خرید دمبل متغیر روکش دار لاین اسپرت از فیت اکس استفاده کنید.