کد تخفیف تیکا : با وارد کردن این کد تخفیف در آکادمی آنلاین تیکا برای رزرو 10 جلسه از 50 هزار تومان تخفیف استفاده کنید. حداقل مبلغ خرید برای استفاده از این کد تخفیف، 380 هزارتومان و ویژه رزرو 10 جلسه هست.