کد تخفیف کلینیک پایدار : اگر برای خدمات کاشت مو، کاشت ابرو و کاشت موی صورت دنبال تخفیف هستی ، با استفاده از کد زیر 500 هزار تومن تخفیف دریافت کنید .