کد تخفیف دانشجویار : با ثبت این کد، دوره جامع آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتلین را با تخفیف 60 درصدی از دانشجویار دریافت نمایید. این کد برای آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتلین به همراه ۵ پروژه عملی در وبسایت دانشجویار با تخفیف 60 درصد معتبر است.