کد تخفیف مستر بلیط : رزرو هتل و هواپیمای داخلی رو با این کد تخفیف تا 60 هزار تومان تخفیف از مستربلیط انجام دهید. با این کد تخفیف از 40 هزار تومان تخفیف برای خرید بلیط هواپیمای داخلی و 60 هزار تومان تخفیف رزرو هتل داخلی بهره مند شوید.