کد تخفیف چندسو : برای خرید صندلی های مدیریتی مدل S944 شیزن از چندسو با استفاده از کد تخفیف زیر تا 7 درصد تخفیف بهره مند شوید .