کد تخفیف سفرتیک : با ثبت این کد تخفیف برای خرید بلیط هوایپما پرواز خارجی از سفر تیک از 70 هزار تومان تخفیف استفاده کنید. برای ورود به سفرتیک از لینک زیر میتونید اقدام کنید.