کد تخفیف تد فارسی : تد فارسی سرویس ارائه محتوی موسسه TED به فارسی زبانان ، برای عضویت یک ساله تد فارسی با استفاده از کد زیر 70 درصد تخفیف دریافت کنید. کد برای کاربران جدید فعال میباشد.