کد تخفیف ازکی : هزینه های درمانی انقدر بالاست که هر کسی نیاز به خدمات بیمه درمان تکمیلی داره.

از هر جا و هر ساعتی که باشه میتونی بیمه درمان تکمیلیت رو از ازکی با یه تخفیف 8 درصدی که برات گذاشتیم با این کدتخفیف بخری.