کد تخفیف آپ : با ثبت این کد بیمه آتش سوزی و زلزله را از آپ خریداری کنید. قیمت بیمه بر حسب غرامت موارد زیر متفاوت می باشد؛ هزینه اسکان، خسارت لوازم منزل و اثاثیه، هزینه پزشکی و… برای خرید این بیمه با 20 درصد تخفیف از طریق لینک خرید وارد شوید.