کد تخفیف موتن رو : اگه هنوز از مو تن رو خریدی انجام ندادی با این کد تخفیف میتونی خرید اولت رو با تخفیف 40 هزار تومانی انجام بدی. این تخفیف برای همه کاربران جدید قابل استفاده هست.